Werkwijze

Van NASA tot hersenbalk

 

Werkwijze samengevat

Onze werkwijze is afgeleid van het allerbeste uit diverse sectoren om samen te komen in een unieke praktische werkwijze die het mogelijk maakt modulair en duurzaam te investeren in de valorisatie van innovatie.

Het technische verhaal:

Onze oorsprong ligt in de architectuur en het "Design Thinking" principe dat uit deze sector komt. Deze is aangevuld met 5 domeinprincipes en het frame of reference dat Elise van Doorn et al (2015) ontwikkelde in hun paper over het ontwerpproces. Ditzelfde framework gebruiken voor het proces van Innoveren en dit wetenschappelijk te evalueren. Om dit mogelijk te maken zijn de 5 domeinen totaal in 14 types onderverdeeld en elk type bestaat uit meerdere tactieken. Het proces is een hybride van DevOps en het projectonderwijs bekend van universiteiten. 

 

De 5 domeinen zijn weer gekoppeld aan het Technologie Readiness Level [TRL] systeem bedacht door NASA in 1970 voor het valideren van technologie een aangevuld met het Business Readiness Level [BRL] en Community Readiness Level [CRL] systeem, omdat wij geloven dat innovatie meer is dan technologie: Het is ook 1/3 Investeringsbereidheid en 1/3 Community, zowel intern als extern, en natuurlijk marketing.  Vaak schiet een organisatie door in 1 van deze levels zonder rekening te houden met andere twee hoofdelementen met vertraging en faalkosten tot gevolg. Maar met enkel het TRL, BRL en CRL systeem is de integraliteit van de innovatie nog niet gewaarborgd. Sufax ontwikkelde zelf een vierde Sustainablity Readiness Level [SRL] en combineerde dit met een vijfde Structure Readiness Level [SRL] tot een extra set innovatie monitoring.

 

Gezamenlijk vormen de bovenstaande vijf meetgraden het Innovation Readiness Level [IRL]. Speciale mijlpalen ofwel Go/No-Go momenten zijn IRL3 (kennis), IRL6 (ontwikkeling) en IRL9 (finale markt introductie). Elke mijlpaal wordt afgesloten met een Dragon Den. Het tijdstip van de mijlpalen is gekoppeld aan het Sufax Curriculum en loopt gelijk met de klok van de Universiteiten en Hogescholen. Zo is het gemakkelijk rekening houden met werkstudenten en vakanties, zonder dat het innovatieproces in gevaar komt.

Maar voor het proces van innoveren en de valorisatie hiervan is meer nodig. De werkomgeving en het dagelijkse werkproces zijn even belangrijk. Het menselijk brein is niet in staat om 8 uur achter elkaar vol gas te geven hoewel menig leidinggevende dit graag zou zien. In onze werkwijze houden wij rekening met het vermogen van het kortetermijngeheugen en het 'wegschrijven' hiervan het zodat elke taak in de sprints met volle concentratie kan gebeuren. Daarnaast trainen wij met diverse opdrachten of zelfs huiswerk de hersenbalk beter te communiceren tussen de analytische linkerhersenhelft en de creatieve rechterhersenhelft.

Uit onze ervaring is echter gebleken dat "de Waan van de Projecten" de grootste dooddoener voor innovatie is bij uitvoerende medewerkers. Om dit tegen te gaan en te monitoren ontwikkelde Sufax bij elke combinatie van tactieken aantal SFX studiepunten met bijhorende urenlast. Wij zijn zowel mentors zijn van uw  innovators, maar ook de poortwachters van de opdrachtgever.  Als een team niet goed presteert door de "Waan der Projecten", zullen wij niet twijfelen een negatief advies te geven voor doorgang, ook al kost dit Sufax de opdracht en omzet. Dit kunt u vergelijken met een onvoldoende of bindend studieadvies. 

 

Daarnaast is er vaak sprake van een "management incompatibiliteit" die voorkomt uit belangenverstrengeling, politiek tussen afdelingen, targets op de korte termijn, verschillen tussen het watervalmodel en het cyclisch experimenteren en kennis over digitale transformatie. Daarom is het belangrijk volledige aandacht en vooral committent te schenken aan innovatie in een externe veilige omgeving waar fouten juist zijn toegestaan. Dit vraagt om een andere manier van werken en grip op de zaak als tijdsmanagement, managementmethodes, taken, communicatie en prioriteiten. 

 

Dit alles is samen te vatten in Aandacht. Zoals hierboven beschreven is deze aandacht tweeledig belangrijk, naar het uitvoerende innovatie team, maar ook de sponsors in de organisatie als managers en directies om innovatie tot een succes te maken. Dit principe komt wederom terug in onze manier van werken. Wij geloven dat iedereen kan innoveren met de juiste routekaart, maar met de juist begeleiding: Een principe van Gezel tot Meester. 

Elk innovatie proces kent een moeilijke start, want wat willen we nu echt bereiken. Een slechte start blijft het gehele proces vertragen. Met alleen het invullen een MVP canvas ben je er niet. Daarom gebruiken wij als innovatie intake de POAZ-methode. Hierin staat het Probleem, Onderzoek, Alternatieven en Zelfmisleiding  centraal.

Wij geloven niet dat innovatie iets is wat je er alleen maar bij kunt doen of kunt blijven combineren met andere taken en verantwoordelijkheden. Het is een topsport, waarin oefenen, bijwerken, herhalen, bijleren, netwerken  en feedback nodig is voor meesterschap. In de sportwereld wordt hiervoor wel de 10.000 uren regel gehanteerd.

 

Het praktische verhaal:

Onze oorsprong ligt in onze werkzaamheden als architect. Het idee of concept uit het hoofd van de architect expliciet oftewel werkelijk maken. Hiervoor is het belangrijk het concept uit te leggen, vragen te stellen, prototypes te laten zien, reacties te vragen en hierop de reflecteren per studiefase. Elke innovatie bestaat uit cyclisch experimenten en een aantal domeinen die elke keer terug keren. Binnen Sufax zijn deze innovatie domeinen in te delen in primaire en secondaire domeinen.  De primaire domeinen zijn Techniek, Doelgroep en Tijd/Geld. De secondaire domeinen zijn duurzaamheid, rechten en teamsamenstelling. De domeinen zijn allemaal ingedeeld in 10 niveaus of levels met elk een eigen definitie voor gereedheid en toetsingcriteria. Voor een evenwichtige groei is het belangrijk dat zowel de primaire als secondaire domeinen gelijk op gaan in de groei van de innovatie. Wij zien vaak dat een organisatie heel erg sterk is in één van de domeinen, maar hierdoor de rest vergeet met faalkosten of mislukking tot gevolg. De domeinen en hun eigen niveaus vormen samen het Innovatie Gereedheids Niveau [Innovation Readiness Level] en wordt afgekort met "IRL".

 

Speciale aandacht is er voor de Go/No-Go momenten op IRL niveau 3 met focus op kennis, IRL niveau 6 met de focus op ontwikkeling en IRL niveau 9 voor de finale markt lancering. 

Elk project doorloopt de IRL niveaus en de tijd die nodig is hiervoor verdelen wij in kleine vaste blokken en deze blokken worden "Sprints" genoemd. Het voordeel van deze blokken is dat de werkzaamheden besproken zijn, duidelijk uit te voeren, afspraken zijn gemaakt over wat we klaar vinden en reflectie wordt toegevoegd om vroegtijdig bij te kunnen sturen. Praktisch voor de agenda van de deelnemers en management.

Innoveren is niet alleen meer hard werken. De omgeving waarin gewerkt wordt is net zo belangrijk. De ruimte dient inspirerend te zijn en bij te dragen aan het innovatie proces. Het liefst op een externe locatie, zodat de medewerkers de waan van de projecten uit het moederbedrijf achter kunnen laten en zich volledig op de vernieuwing kunnen concentreren. Vanuit het management moet vaak worden gewend aan nieuwe terminologie, cyclische processen en het maken van fouten in experimenten om te komen tot de winnende oplossing. Vaak staan deze processen haaks op de korte termijn visie en behorende doelen wat tot falen van de innovaties lijdt. Sufax helpt zowel de uitvoerende als manager met het innemen van nieuwe rollen in het innovatieproces en bied hiervoor praktisch gereedschap.

 

Naast het gereedschap is de werkwijze rondom innovatie aangepast aan de limieten van de hersenen met betrekking tot het korte termijn geheugen, concentratie en de samenwerking tussen de analytische linkerhersenhelft en de creatieve rechterhersenhelft.  Met behulp van opdrachten en mogelijk huiswerk trainen wij de innovatieve geest van uw team en zorgen voor een optimale dagindeling.

De intake voor het innovatie begint met het POAZ methode: Ofwel Probleem, Onderzoek, Alternatieven en Zelfmisleiding ontmaskeren. Is hierna de innovatie nog steeds een goed idee? Dan gaan we door naar de volgende gereedschappen en zetten we de innovatie pas echt in de steigers. Zo voorkomen we faalkosten en teleurstelling. Zijn de steigers gebouwd en is overal goed kennis van genomen? Hierna wordt het plan uitgevoerd en de eerste prototypes gebouwd, getest en aangepast. Elk prototype doorloopt dezelfde verificatie stappen. Dit proces is voor te stellen als het ontwerpen, zagen, verbinden, gronden, schuren en meerdere keren lakken van een kozijn en uiteindelijk de kwaliteit controle voor het einddoel in het grotere innovatie ontwerp.

Een meester in een beroep wordt je pas na veel oefenen en doorzettingsvermogen. Binnen de sportwereld wordt hiervoor vaak de 10.000 uren norm gehanteerd. Dit geldt ook voor innovatie. Daarom bied Sufax trainingen en gereedschap aan om te sturen op innovatie.