Uitdagingen genoeg

Op dit moment staan we voor een grote verandering in het gebruik van diensten en de technieken binnen de 4e industriële revolutie. Uiteraard dient alles duurzaam te zijn om onze planeet te redden van de ondergang. We verwachten de meest bijzondere klantervaringen. Nieuwe verdienmodellen voor de winstgevendheid en overbruggen we verschillen tussen generaties. Het zou het script zijn voor menig avonturenreis vol uitdagingen en de wilde ideeën tot innovaties.

De Gartner Foundation stelt dat er in de aankomende 10 jaar meer gaat veranderen, dan er in de afgelopen 50 jaar is gebeurd. Markten verschuiven hierdoor en voor veel bedrijven is hun plek niet meer vanzelfsprekend. Innovatie en valorisatie en de mate van snelheid hierin wordt steeds belangrijker. Niemand wilt de boot missen, maar hoelang praten we al over die boot zonder echt iets te doen terwijl de klok blijft doortikken en het ruim volloopt...

De psychologie van verandering

Wie herinnert zich niet de tijd aan de hogeschool of universiteit en de snelheid waarmee de gaafste resultaten werden behaald? De eenvoud waarmee nieuwe concepten werden ontwikkeld en uitgediept? Het vrijdenken, de spanning en verwondering? Waar is dit vermogen verloren gegaan? Waar is het anders denken en bovenal het anders doen van toen?

 

Binnen bedrijven wordt weinig tot geen aandacht gegeven aan het echte proces van innoveren en vaak aangepakt als een intern project met eigen managers. Het innovatieproces en bijhorende werkethos wordt daardoor gelijk getrokken met de eigen bestaande processen en cultuur. Het wordt er bijgedaan en is niet de kern van de organisatie. Daarnaast zijn er veel factoren te benoemen die niet echt meewerken: huisstijlpolities, langdurige ICT aanvragen, de waan van de dag, handtekeningen verzamelen en zelfs de eigen (LEAN) processen die in de weg zitten. Door bovenstaande problematiek daalt de intrinsieke innovatiedrang van organisatie en bloedt het innovatievermogen uiteindelijk dood. Binnen grote holdingstructuren wordt soms tot 6 keer geïnvesteerd in dezelfde innovatie door verschillende afdelingen of krijgt men paradoxaal genoeg het budget niet op door gebrek aan gepakte innovatietijd. Frustrerend voor medewerkers en directies.

Geboren uit bovenstaande frustraties snappen we dat de eigen cultuur, waardes en de dagelijkse gang van zaken belangrijk zijn, maar u ook moet blijven innoveren. Daarom bieden we als Sufax u een omgeving aan waarin bovenstaande problemen worden opgelost zonder wijzigingen in uw eigen beleid of extreme uitgaves. Wij geloven in de eigen innovatiekracht van organisaties en willen innovatieve personen en teams de kans geven zich te ontwikkelen in een veilige en creatieve omgeving met persoonlijke begeleiding en praktische handvatten. Sufax helpt innovaties door de 'Funnel' heen te komen zonder dat dit papiertijger wordt. Ditzelfde geldt voor directies die wij helpen teams te ondersteunen met inzicht in hun eigen gedrag en richting te geven via diverse metrics.

Echt meetbaar innoveren

Onze kern zijn de 5 basis domeinen: configuratie, aanbieding, duurzaamheid, ervaring en digitalisatie. Deze zijn gesplitst in 18 innovatiegroepen met eigen elementen. Gezamenlijk vormen deze het "Periodiek Systeem der Innovatie" en bestaat uit meer dan 200 elementen. Elk element bestaat uit 9 "Readiness Levels" met wekelijkse mentorsessies aan de tafel. Combinaties van elementen vormen steeds grotere en complexere innovaties.  Dit alles wordt vastgelegd in een innovatiepaspoort met voortgangsrapporten en KPI's die naadloos op elkaar aansluiten. Wij geven u een eerlijk en transparant beeld over uw innovatiekracht, persoon en teams statussen, budget, tijd en waar nieuwe kansen liggen. 

 

Wij sturen op wenbaarheid met "actie in de taxi", transparantie en niet blijven vergaderen. Nee zeggen is daarom ook een onderdeel van onze strategie: Stop met de innovatie in een zo vroeg mogelijk traject als het niet werkt en start zoveel mogelijk nieuwe kleine trajecten met de nieuwe kennis. Dit doen wij via 'Trias Innovatica'. Hierin staan Sufax ("wetgevend"), jij als bedrijf die het zelf doet ("uitvoerend") en een dragon Den van externe specialisten ("controlerend") centraal in de "macht" of een innovatie door mag ontwikkelen. Deze momenten zijn standaard ingebouwd in onze trajecten en lopen gelijk met het doorlopen van 3 opvolgende "Readiness Levels'. De resultaten komen terug in het Innovatiepaspoort.

Onze achtergrond

De achtergrond van onze methodes is te vinden in de psychologie van verandering. Hierin staan anders denken en anders doen centraal. Design Thinking, Devops, LEAN, Scrum, 6 Sigma zit diep verankerd in onze werkwijze, maar staan nooit alleen. Wij geloven in het beste van meerdere werelden en werken daarom met hybride werkmethodes.

Zie ook Over Sufax en Onze Oprichter.